Ornina Ensemble

Ornina Ensemble

Traditionele en populaire muziek uit het Nabije Oosten

In 2016 vonden diverse hoogopgeleide musici, die de oorlog in Syrië waren ontvlucht, elkaar weer terug in Nederland. Ze legden contact met reeds in Nederland aanwezig artiesten, onder meer uit Irak.

Het Ornina Ensemble bestaat vandaag uit vier professionele musici en zangers uit het Nabije-Oosten, o.a. afgestudeerd aan de conservatoria van Damascus en Bagdad. De groep speelt een breed repertoire van Arabische klassieke muziek, Arabische volksmuziek, soefi liederen en lichte muziek. Een groot deel van deze muziek is bekend van grote namen als Umm Kultum en Fayruz. Naast korte stukken (bijv. sama’i of de lichtvoetige lūnga) speelt het Ornina Ensemble ook een klassieke Arabische concertvorm, de wasla (suite). De wasla begint met een instrumentaal stuk; daarna volgt een reeks liederen, afgewisseld met vocale en instrumentale improvisaties (taqsim) en afgesloten met één of meer vrolijke dansliederen (qudud).

Bandleider en -oprichter Majed Saraydeen was muziekdocent aan het Conservatorium in Damascus en afgestudeerd neyspeler (rietfluit). De jonge zangeres Nour Wahedi, ook uit Syrië, heeft een prachtige lage stem. Jamil Al-Asadi uit Irak is een virtuoos bespeler van de qanun en ud-speler en percussionist Latif Al-Obaidi, eveneens uit Irak, heeft zijn sporen in Nederland al ruimschoots verdiend, ondermeer in Farida & the Iraqi Maqam Ensemble.

English

Ornina Ensemble

Traditional and popular music from Nabije Oosten

In 2016 diverse highly educated musicians, who had fled from the Syrian war came together in the Netherlands. They made contact with the increasing number of artists settling in the Netherlands, including a number from Iraq.

The Ornina Ensemble is today made up of four professional musicians and singers from the Nabije-Oosten, graduated from the Conservatorium of Damascus and Bagdad. The group plays a wide repertoire of Arabic volk music, soefi songs and light music. A large proportion of this music is known as a result of big names such as Umm Kultum and Fayruz. Alongside short pieces (e.g, sama’i or the lichtvoetige lūnga) Ornina Ensemble play also a classical arabic concert form, the wasla (suite). The wasla begins with a instrumental piece; followed by a suite of songs, interchanging with vocal and instrumental improvisations (taqsim) and finishing with one or more upbeat dance songs (qudud).

Band leader and founder Majed Saraydeen was music teacher at the Conservatorium in Damascus and a qualified neyspeler (reed fluit). The young singer Nour Wahedi, also from Syria, has a lovely deep voice. Jamil Al-Asadi from Irak is a virtuous player on the qanun and ud-player and percussionist Latif Al-Obaidi, also from Irak, has already made great tracks, including Farida & the Iraqi Maqam Ensemble.

Foundation

Nour Wahedi – song
Majed Saraydeen – nay (reed fluit)
Jamil Al Asadi – qanun (cither)
Latif al Obaidi – ud (luit), riqq (lijstrom), darabukka (vaastrom)

Bezetting:

Nour Wahedi – zang
Majed Saraydeen – nay (rietfluit)
Jamil Al Asadi – qanun (cither)
Latif al Obaidi – ud (luit), riqq (lijstrom), darabukka (vaastrom)